పెళ్లికి వెళ్ళి కోటీశ్వరుడు అయి తిరిగి వచ్చాడు.

పెళ్లికి వెళ్ళి కోటీశ్వరుడు అయి తిరిగి వచ్చాడు.

ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చింది అనే సామెత వినె ఉంటారు. కాని కర్ణాటక వాసికి మాత్రం కోటి రూపాయలు తెచ్చిపెట్టింది. ఐతే అదృష్టం లక్షాదికారిని చేస్తుంది అంటారు ఈ వీడియో చూసాక నమ్మకతప్పదు. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి పెళ్లికి వెళ్ళి కోటి రూపాయలతో తిరిగి వచ్చాడు. కర్ణాటక కు చెందిన ఈ వ్యక్తికీ లాటరీ తగిలింది. సొహన్ బలరామ్ అనే వ్యక్తీ బంధువుల పెళ్లికి కేరళ వెళ్ళాడు. పెళ్లి తరువాత అదే ఊరిలో స్నేహితుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు. అతను నడుపుతున్న షాప్ లో అదృష్టం కలిసివస్తుంది అన్న ఆశతో అక్కడ భాగ్యమిత్ర లాటరీని 100 రుపాయలు పెట్టి కొన్నాడు. Insurance-loans-mortgage-attorney-entertainmentdessert.com

Alsoread: శృంగారలో స్వర్గానికి నిచ్చెన వేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరి కోరిక అది తీరడం కోసమే ఈ వీడియో.(don’t miss it).

అతని కుటుంబంతో కలిసి తిరుగు ప్రయాణంలో అతని స్నేహితుడు ఫోన్ చేసాడు, ఆ ఫోన్ కాల్ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. అందరి కళ్ళల్లో సంతోషం వెలిగిపోయింది.మరిన్ని వివరాలకు సంబంధించి పైన వీడియో చూడండి. Insurance-loans-mortgage-attorney

Alosread:రూపాయి బిళ్లను దీనిలో ముంచి ఇలా ఇలా చెయండి.

18 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు మాత్రమే చదవండి.
Share
%d bloggers like this: