అక్కడ వేటిని పూజిస్తారో తెలుసా?

అక్కడ వేటిని పూజిస్తారో తెలుసా?

ప్రపంచంలో రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల ఆచారాలు ఉంటాయి. ఒకరు చెట్టును పూజిస్తే మరొకరు విగ్రహాన్ని పూజిస్తారు. రకరకాల భాషలు, రకరకాల మతాలు, రకరకాల పూజా విధానాలు కూడా ఉంటాయి. అసలు ఎందుకు పూజిస్తారు అనే విషయానికి వస్తే….వారి కోరికను తీర్చుకోవడం కోసం. ఇక అసలు విషయానికి వస్తె మన దేశంలో యోని రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని పూజించి పిల్లలని ప్రసాదించమనీ అడుగుతారు. మరియొక దేశంలో మగవారి అంగం sexual రూపంలో తయారు చేసిన చెక్క కర్రలను సమర్పించి తమ కోరికలను నెరవెర్చమనీ కోరుకుంటారు. మరీయొక్క దేశంలో ఐతే ఏకంగా మగవారి అంగం రూపంలో ఉన్న దాన్ని తయారుచేసి సంవత్సరం అంతా పూజ చేసి చివరకు నిమర్జనం చేస్తారు.ఇలా రకరకాలుగా చెస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.Sexual Performance: The Younger Years – entertainmentdessert.com

Alsoread: శృంగారలో స్వర్గానికి నిచ్చెన వేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరి కోరిక అది తీరడం కోసమే ఈ వీడియో.(don’t miss it).

https://youtu.be/7X-3OqOxgLQ

Alsoread: ఇది తెలుసుకుంటే ఏ స్త్రీ ఐన ముక్కుపుడక పెట్టుకొకుండా ఉండలేరు.

Share
%d bloggers like this: