తవ్వేకొద్దీ బంగారం ఎందుకు మూసేసారు?

తవ్వేకొద్దీ బంగారం ఎందుకు మూసేసారు?

KGF సినిమా వచ్చేంత వరకు అలాంటి ఒక చరిత్ర ఉంది అనేది ఎవ్వరికి తెలీదు. అసలు నిజంగానే టన్నుల కొద్ది బంగారం వెలికి తీసేవారా. అంత పెద్దగా తవ్వకాలు జరిగిన ఇప్పుడు ఎందుకు కనుమరుగు ఐనది. తవ్వేకొద్దీ బంగారం ఉన్న ఇప్పుడు ఎందుకు బంద్ చేసారు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి మరియు షేర్ చేయండి.

Alsoread: అబ్బాయిలు మీ కోసమే ఈ వీడియో డోంట్ మిస్స్ ఇట్.

Alsoread:ఒంట్లో వేడి,యూరీన్ ఇన్ఫెక్షన్ పొవాలంటే….?

Share
%d bloggers like this: