ఎంతటి వారైనా తలవంచక తప్పదు డోంట్ మిస్స్ దిస్ వీడియో.

ఎంతటి వారైనా తలవంచక తప్పదు డోంట్ మిస్స్ దిస్ వీడియో.

దేశంలో సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు సరిగా పనిచేశారు అంటె దేశంలో చెడు నసిస్తుంది.అని సీనియర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు అంటున్నారు. ఇక విషయంలోకి వస్తే ఈమే పేరు రూప దివాకర్. ఈమే కర్ణాటక లో ఒక సూపర్ కాప్. ఈమే పేరు చెప్తెనె కింది వారికి, రాజకీయ నాయకులకు హడల్.ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒక సారి ఈమే మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ని అర్రెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. 100 మందికి పైగా ఎదురు వచ్చినా ఎం బయపకుండా అర్రెస్ట్ చేసినది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.

Alsoread: అబ్బాయిలు మీ కోసమే ఈ వీడియో డోంట్ మిస్స్ ఇట్.

Alsoread: ఈ పనులు చేయకండి,చిక్కుల్లో పడకండి.

Share
%d bloggers like this: