అలాంటి కేసుని మేము ఎక్కడా చూడలేదు కచ్చితంగా చూడండి.

అలాంటి కేసుని మేము ఎక్కడా చూడలేదు కచ్చితంగా చూడండి.

భూమి మీద ఇలాంటి వారు ఉంటారా? కలలో ఊహించలేం ఆ ఊహ కూడా ఒక భయం. ఈ సంఘటన ఊహించ రానిది. ఇటువంటి సంఘటనలు చూస్తే మాకు కూడా ఒక్కోసారి భయం వేస్తుంది అని చెప్పారు.అసలు ఆ కుర్రాడు ఏం చేసాడు అంటే తనని తాను కట్ చేసుకోని రక్తం కారుతుంటే, కారం పూసుకొని వీడియో కాల్ చేసాడు. అసలు సైబరాబాదు DCP అనసూయ గారు చెప్పిన మాటలు ప్రతి ఒక్కరు వినకతప్పదు.

Alsoread:నిద్రలో వీర్యం పోతుందా,హ్యాండ్ తో ప్రెరెపిస్తున్నరా?

Alsoread:మీరు క్రెడిట్ కార్డ్/ డెబిట్ కార్డు వాడుతున్నారా అయితే ఈ నిబంధన ను చూడండి.

Share
%d bloggers like this: