మీ శరీరంలో ఫుల్ ఎనర్జీ కోసం ఈ కింది వీడియో చూడండి.

November 27, 2020 Off By admin

పెరుగు అంటేనే ఒక అద్భుత పదార్థం, ఎంత నీరసంగా ఉన్న వారికి ఐనా పెరుగు తింటే చాలు నీరసం ఇట్టే పోతుంది, రాజు గారు చెప్పినట్టు అలాంటి అద్బుత పదార్థంలో ఒక చిన్న పదార్థం కలిపి తింటే ఇంకా మహ అద్భుతం మరిన్ని వివరాల కొసం ఈ కింది వీడియో చూడండి.