ఇతను ఎవరో తెలుసా? ఈ కింది వీడియో చూడండి.

November 27, 2020 Off By admin

పేరుకే ఇతను ఒక యాచకుడు(బిక్షగాడు),ఈ యాచకుని పేరు మీద ఎన్నో అవార్డులు,స్టార్ హీరోలతో ఇతనికి పోలిక ఉంది అని కొంత మంది అంటే స్టార్ హీరోలు కూడా సరిపొరు అని మరికొంత మంది అభిప్రాయం, కాని ఈ విషయం అతనికి కూడా తెలీదు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఈ కింది వీడియో చూడండి.