అందరికీ శుభవార్త వ్యాక్సిన్( vaccine) వచ్చేసింది ఇక భయం లేదు షేర్ చేయండి.

November 25, 2020 Off By admin

వ్యాక్సిన్( vaccine) వచ్చేసింది, ప్రపంచం ఎదురుచూస్తున్న టీకా ఇక రెండు, మూడు నెలల్లో లభించనుంది, అసలు టీకా ను ఎలా పంపిణీ చేయనున్నారు, అసలు మొదట ఎవరికి ఈ టీకా ఇవ్వబోతున్నారు,మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల కోసం ఈ కింది వీడియో ను చూడండి.