జబ్బులు రాకుండా టేస్ట్ ఎంజాయ్ చెయండి, ఇలా వెయిట్ పెరగకుండ లంచ్ ఇలా ఎంజాయ్ చెయండి, రెస్టారెంట్ బిర్యానీ,పలావ్,పిజ్జా అన్ని కసితీరా తినండి ఏం కాదు.

November 27, 2019 0 By admin
Please follow and like us:
error