పీరియడ్స్ సరిగా రావడం లేదా అయితే ఈ వీడియో చూడండి.

పీరియడ్స్ సరిగా రావడం లేదా అయితే ఈ వీడియో చూడండి.

ప్రతి ఆడపిల్ల అమ్మ గా మారడానికి అసలైన కారణం పీరియడ్స్, చాలా మందికి ఈ పీరియడ్స్ సరియైన సమయంలో రాక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు.

మరికొంత మంది అయితే ఇక ఎప్పుడు వస్తాయో అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మరికొంత మందికి అయితే సహజంగా రావడమ్ లేదు అని మందులు వాడుతూ ఉంటారు.

ఇంకొంత మంది అయితే ఇంట్లో ఫంక్షన్ లు, పూజలు ఉండడం వలన మెడిసిన్ లు వాది ముందే వచ్చేలా చేసుకుంటారు. అలా చేయడం ఎంత వరకు మంచిది కాదు.

ఇలాంటి వారికోసమే ఈ చక్కటి చిట్కా, నెలసరి త్వరగా రావాలి అంటే వాము చిట్కా పాటిస్తే చాలు నెలసరి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వస్తుంది.

నెలసరి ముందుగా రావడానికి వాము డికాక్షన్ గొప్ప చిట్కా. వామును నీటిలో వేసి మరిగించి ఉదయం సాయంత్రమ తీసుకున్నట్లైతే నెలసరి త్వరగా వస్తుంది.

(Disclaimer: The information and information provided in this article are based on general information. Entertainment Dessert does not confirm these. Please contact the relevant expert before implementing them.)

Share
%d bloggers like this: