నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క.. ఇవాల్టి నుండి ఒక లెక్క.

నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క.. ఇవాల్టి నుండి ఒక లెక్క.

నిన్నటి నుండి ఒక లెక్క ఈ రోజు నుండి ఒక లెక్క అంటూ ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై వివరణ. ఒక్కో దిన పత్రిక లో ఒక్కో విధంగా నిన్నటి ఇంద్రవెల్లి సభలో కే. సి.ఆర్ పాలన పై రేవంత్ ఫైర్.

Share
%d bloggers like this: